Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

Kategoria: Konkurs
Lokalizacja: ul. Księdza Stanisława Konarskiego, Otwock
Rok : 2021

Zespół:
Tomasz Marciniewicz
Zuzanna Szpocińska
Jerzy Grochulski
Aleksandra Kurkierewicz
Katarzyna Pawłowska