Adaptacja Ruin Zamku na „Centrum Kultury i tradycji Zamku Dewinów-Bibersteinów” w Żarach

Kategoria: Konkurs
Lokalizacja: Żary
Rok : 2022

Zespół:
Tomasz Marciniewicz
Zuzanna Szpocińska
Jerzy Grochulski
Katarzyna Fabińska
Agata Kobus
Natalia Kulesza