Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich

Kategoria: Konkurs
Lokalizacja: ul. Powstańców Śląskich, Strzelce Opolskie
Rok : 2021

Zespół:
Tomasz Marciniewicz
Zuzanna Szpocińska
Jerzy Grochulski
Agata Kobus
Aleksandra Kurkierewicz